OSINT for virksomheder


Relevante og fyldestgørende data er afgørende for styring af virksomhedens risici

Defendas er meget opmærksomme på den værdi korrekte og relevante efterretninger har for vores kunders sikkerhed.
Et tæt samarabejde med de rigtige partnere indenfor disse efterretninger for Open Source &  Threat Intelligence -  var dermed en hjørnesten for vores værdigrundlag. Defendas har en række samarebjdspartnere der gør os i stand til at rådgive og levere løsninger indenfor efterretninger, derunder også OSINT.